Ønsker du å ta deg selv, din partner og parforholdet på alvor og stanse en negativ utvikling?

Parterapi

I mange parforhold mangler det liv, glede og nærhet. Gnisten er blitt borte. Kommunikasjonen har gått i stå eller mangler kanskje helt. Dere står kanskje på hver deres side i det meste, i stedet for å jobbe sammen. En eller begge er ulykkelige, men vet ikke hva som skal til for å få til en endring.

I parterapi kan dere få hjelp til å snakke bedre sammen og lytte bedre til hverandre, lære å forstå den andre bedre og bli bevisst på hva som kan skape muligheter for positiv endring. I parterapi ser vi på relasjonen og samspillet mellom deg og din partner, hvordan dere kommuniserer og hvilke behov dere dekker hos hverandre. Prosessen er bevegelse fra det som bare skjer, nesten ubevisst, til et bevisst forhold til hvordan du og partneren fungerer sammen.

Trygve Hovdal er også sertifisert kursleder for PREP-samlivskurs og klinisk-kognitiv parterapeut fra HIB under ledelse av professor Frode Thuen.