Individualterapi

I individualterapi er målet å skape trygghet slik at du blir mer bevisst på hvem du er, hvordan du tenker, føler og reagerer. Slik får du økt trygghet i deg selv til å takle utfordringene i ditt eget liv.

Gestaltterapien er opptatt av hele mennesket; tanker, følelser og kropp.

Økt oppmerksomhet og bevisstgjøring skjer gjennom samtaler, kunnskap og forståelse av kroppens reaksjoner. Gjennom gestaltterapi vil du oppdage nye måter å møte livets utfordrninger på. Vi utforsker sammen hvordan du faktisk reagerer i ulike situasjoner, bevisst eller ubevisst