Hva kan vi hjelpe familier i oppløsning med?

Gjennom samtaler og veiledning hjelper vi par og familier med å finne nyttige verktøy til å komme gjennom en vanskelig tid.

Vi ønsker å gjøre det vanskelige lettere for hele familien. Dette gjør vi gjennom strukturerte rammer for hvordan samtalene skal foregå, slik at eskalering av det som oppleves som vanskelig ikke skal blokkere for en optimal løsning for familien.
Vi har bred faglig kunnskap og lang erfaring som terapeuter og veiledere, og kan derfor skreddersy handlingsmodeller for hver enkelt familie. Hver enkelt familie er unik, og det finnes derfor ingen felles fasit. Vi kan også samarbeide med advokater der situasjonen har tilspisset seg og en løsning er vanskelig å finne.

  Vi ønsker å:
   • Identifisere felles utfordringer gjennom veiledning
   • Identifisere individuelle utfordringer gjennom veiledning
   • Samtale med barn i en bruddssituasjon
   • Samtale med hele familien som er i oppbrudd
   • Identifisere reaksjoner og følelser og tankemønstre
   • Hjelpe den enkelte til å komme videre i sin egen prosess i forhold til hevntanker og ønsket om å vinne over den andre
   • Hjelpe mennesker som opplever å sitte fast i egen prosess videre
   • Å ha fokus på barnets beste