Barn og unge

Det er ikke alltid like lett for barn og unge å fortelle foreldre eller andre voksenpersoner hva som er slitsomt og vanskelig i hverdagen. Som terapeuter er det viktig for oss å skape trygge rammer slik at barnet i møte med oss føler seg sett, hørt og møtt med respektert. Vi er aldri alene med barnet og ser helst at en foresatt er med. Vi snakker alltid med barnet og ikke om barnet gjennom den voksne.

Som arbeidsmetoder bruker vi klassisk samtale, tegning, musikk og fysisk aktivitet. Vi jobber både gestaltisk, kognitivt og sansemotorisk, noe vi opplever gir best forutsetning for en ønsket endring.. Hvorfor er flere og flere barn slitne i dag?

Det er så mange grunner til at barn og unge er slitne.

Flere og flere barn opplever at foreldre flytter fra hverandre med alle de konsekvenser det medfører for barnet. Bytte bolig, pendle mellom foreldre, bytte skole, miste besteforeldre og venner… Dette er bare noe av det barn blir påført ved et samlivsbrudd. Barn er lojale, og det er ofte vanskelig for barnet å forholde seg til foreldrene hvis konfliktnivået er høyt. Barn tar lett på seg skyld. Da er det godt, og vi tenker viktig, at barnet i slike situasjoner kan gå til en voksen utenforstående som kan lytte, forstå og hjelpe barnet til å bli så trygg som mulig i situasjonen. Som voksne i en vanskelig situasjon er det ikke alltid like enkelt å klare å skjerme barnet slik en egentlig skulle ønske, noe vi har stor forståelse for.

Som terapeuter i Dønn Sliten ønsker vi å normalisere reaksjoner i vanskelige og uoversiktlige situasjoner. Vi hjelper med å sortere og skape oversikt der den enkelte opplever kaos. Vi bidrar til å finne tilbake til motivasjon og livsglede.