Dønn Sliten er det private alternativet til deg som ønsker å redusere problematisk overvekt;

  • Vi tilbyr et vektredusjonsprogram i samarbeid med lege
  • Vi følger opp deg som allerede har vært på rehabilitering
  • Vi gir oppmuntring, støtte og veiledning helt til du nå ditt mål
  • vi tilbyr målrettet samtaleterapi som støtte i prosessen

PROBLEMATISK OVERVEKT

Overvektsproblematikk for barn og unge

Dette er et økende problem som er godt belyst i flere forskningsprosjekt.( WHO 2013)
Våre erfaringer som ernæringsfysiolog og småbarnspedagog og samtaleterapeut er at dette ofte går igjen hos enkeltfamilier. Det vil si at vi ofte ser overvektsproblematikk også hos den voksne delen av familien.
I tillegg til medisinske konsekvenser fører også overvekt med seg sosiale og følelsesmessige problemer hos barna.

Voksne og problematisk overvekt

Forekomsten av overvekt og fedme har økt betydelig i de fleste aldersgrupper i befolkningen de siste 20 årene. Mellom 15 og 20 prosent av alle voksne anslås nå å ha fedme (kroppsmasseindeks over 30).
Vi leser mye om hvordan vi kan forebygge overvekt, men for alle dem som allerede er overvektig, er dette for sent. Mange har prøvd å gå ned i vekt på egenhånd, men når vekten har blitt problematisk, er nok prosessen for å gå ned også det.

Vi gir hver enkelt konkrete verktøy til å kunne lykkes.

Vi hjelper hele familien og er opptatt av at vektreduksjon ikke skal oppleves som en straff og forsterke et negativt forhold til mat og til selvbilde.Vårt hovedfokus er å etablere gode og varige matvaner og at vektreduksjon oppleves som en bonus. Vi ønsker å belyse forholdet mellom handling og konsekvens. Når kostholdet endres og aktivitetsnivået økes i trygge og positive omgivelser, reduseres vekten automatisk og den overvektige vil oppleve følelsen av mestring.

Det er ikke det samme hva slags mat du putter i munnen selv om det er lite kalorier i den. Det er ikke bare å holde seg på ”et riktig kaloriinntak”. En kalori er ikke en kalori når den kommer inn i kroppen og går gjennom en masse kjemiske reaksjoner. Det er viktig at du lærer deg hvordan blodsukkeret ditt påvirker deg – både fysisk og psykisk.
Overvekt øker risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, diabetes type 2, gallestein, muskel- og leddplager.

Kilde: www.helsenorge.no

Vårt helsetilbud skjer alltid i samarbeid med ernæringsfysiolog og samtaleterapeut, og i dialog med fastlege.

Kostholds- og livsstilsendring består av både kosthold og mental omstilling. Vi er opptatt av en varig endring gjennom en helhetlig tenkning der både tanker, følelser og kropp gjensidig påvirker hverandre både individuelt og innad i hele familien.

ds-bulletVisste du at dersom et barn er overvektig i 9-årsalderen øker risikoen for overvekt som voksen med 5 ganger? Dersom et barn er overvektig i 10-14-årsalderen øker risikoen med 22 ganger.

Referanse: www.helsenorge.no

ds-bullet

Visste du at?

Dersom et barn er overvektig i 9-årsalderen øker risikoen for overvekt som voksen med 5 ganger? Dersom et barn er overvektig i 10-14-årsalderen øker risikoen med 22 ganger.