Vi lykkes!

Ingenting varmer mer enn når vi får gode tilbakemeldinger som viser at arbeidet vårt gir resultater. Både fra en-til-en og i grupper, har vi fått erfaring  med at vår modell gir økt mestring og kontroll i hverdagen – derav vårt slagord; Få kraften tilbake!

Vi har gjennomført samtalegrupper som viser at vi har et godt og gjennomarbeidet produkt. Samtlige tilbakemeldinger fra deltakerne har vært entydig positive, her er noen eksempler:

”Jeg har fått et nytt liv”

”Dette skulle jeg ha fått for 11 år siden”

”Jeg sover nå godt om natten”

”Jeg føler meg mye mindre sliten”

”Jeg fungerer bedre i jobb”

Har du lyst til å dele din historie med andre? Ta kontakt.


damehav1800

SIRIS HISTORIE

Livet gir iblant avslag.
Balanse, vilje, energi og kontroll blir erstattet av stress, mismot, angst og tvil. Følelser som ikke alltid er like lett å mestre alene.
Sommeren 2015 befant jeg meg i en spiral av nettopp disse negative følelsene, og jeg måtte søke hjelp for å komme meg ut av spiralen. Den hadde fått for stor fart, og jeg maktet ikke stoppe den negative trenden selv.
Jeg kjente et enormt behov for å leve mer gjennom meg selv – og ikke gjennom andre eller på grunn av andre. Jeg kjente et like stort behov for å komme meg ut av et negativt forhold som preget for mye av hverdagen min. Slik søkte jeg – og fant – Dønn Sliten og Trygve. Og slik startet prosessen med å finne tilbake til meg selv.
Jeg stod ved et veiskille. Jeg trengte en korreksjon i livet. Og jeg var redd. Ville jeg tørre å møte angsten? Ville jeg makte å forstå fortvilelsen? Ville jeg våge å kjenne på ensomheten? Hadde jeg nok mot til å erkjenne sannheten?
I desperasjon søkte jeg terapi og veiledning. Jeg trengte å sortere og å synliggjøre. Jeg ble veiledet gjennom timene mot mål som innebar oppgjør, tydelighet, tillit og avskjed. Videre nye mål som understreket kommunikasjon, mot, vilje, balanse, energi, humør og sjelero. Alt dette til sammen kunne dekkes av ett eneste ord: mestring.
Jeg jobbet for å kunne mestre de ulike mål. Og jeg så tydeligere for hver gang at mestring ga bonus i form av bekreftelse. Bekreftelse av meg selv som en følge av egne handlinger. Bekreftelsen ga meg en bedre selvfølelse. Og det var denne jeg ønsket å finne tilbake til.
Den gode selvfølelsen som hadde blitt tatt fra meg i yngre år – som en reaksjon på mobbing, og i eldre år – som en reaksjon på å bli tatt for gitt. Den gode selvfølelsen hadde vært mer eller mindre fraværende i lange tider. Manglende tro på at jeg var bra nok skapte situasjoner i livet som i blant ble for mye å bære. Følelsen av denne byrden skapte angsten, som igjen skapte usikkerheten på at jeg ikke strakk til.
Oppgavene Trygve ga meg gjennom terapien var meget avgjørende for resultatet. De bIe en erkjennelse på hvordan jeg så på meg selv. I starten var jeg overveldet av egne reaksjoner på dette. Jeg kjente ikke igjen meg selv. I dag gjør jeg disse oppgavene med mye større mot og trygghet.
Resultatet av jevnlige terapitimer ble en etterlengtet bevisstgjøring. Å få kunne tro på meg selv igjen. Å tørre å være tydelig og uttrykke meg med kraft. Selv om det skulle innebære at noen forlot meg. Å tørre å stå opp for meg selv. Å avslutte dårlige relasjoner. Å finne balansen i meg selv igjen. Dette gjorde at hverdagen, fritiden og selve livet ble lettere. Humør, energi, interesser og kreativitet steg i takt med tilliten til meg selv. Utrygghet og negative tanker som kunne skape et enormt savn, ble erstattet med nytt mot og idéer samt lysten til å leve ut drømmene jeg hadde båret på i så mange år. Kontrollen over egen situasjon ga meg gleden og kreativiteten tilbake.
Plutselig stod det klart for meg – to viktige valg. Det ene å bryte en negativ relasjon. Det andre å reise til Italia for å bo der i 2 måneder. Jeg gikk langt utenfor komfortsonen min, men det var frie valg og de var mine. I ettertid viste det seg at det var de beste valgene jeg hadde tatt på lenge. Det skulle bli en avgjørende inspirasjonreise for meg.
Som fotograf fikk jeg mye tid til å fordype meg i kunsthistorie og annen litteratur. Jeg levde på et lite sted hvor jeg vandret i historie; omgivelser som ga meg nye impulser til fotograferingen. Personlig ble jeg satt på prøve med hjemlengsel, det å være alene og ikke kjenne noen, det å ikke kunne språket (de snakket knapt engelsk), det å skulle underholde meg selv gjennom dagene uten familie, venner, sosiale medier og uten transportmiddel. Men det var nettopp dette jeg etterstrebet å skulle mestre. Det ble en reise innover. I meg selv. Jeg levde med lokalbefolkningen, og prøvde å delta på deres premisser så langt jeg kunne. Jeg ble kjent med nye mennesker, jeg ble kjent med en ny kultur, jeg lærte ord og setninger av et nytt språk. Ikke minst gled jeg inn i nye rutiner som ble avgjørende for egen helse med faste måltider og daglige treningsturer. Jeg gikk til sammen 36 mil. Jeg skrev 105 sider. Som en naturlig følge av alle tiltak og endringer kunne jeg også kutte ned på medisiner, noe som har vedvart.
Veien jeg har gått har vært opplysende. Den har vært god. Den har vært vond. Det å skulle erkjenne har vært utfordrende. Å gjøre oppgavene jeg fikk av Trygve skapte de fleste tårene. Men oppgavene var også de mest avgjørende for å kunne forstå meg selv. I dag er jeg glad jeg stod i prosessen. Og jeg står der fortsatt. Jeg må jobbe daglig. Mange valg som taes er basert på måten jeg ser på meg selv. For å kunne holde på den gode selvfølelsen prøver jeg etter beste evne å bruke de verktøy Trygve har gitt meg. I tillegg går jeg tilbake til tiden i Italia og henter inspirasjon og hjelp fra en tid jeg vokste tilbake og inn i den gode og avgjørende selvfølelsen. Den som sier «Jeg er bra nok»!

– Siri, 48