Barn og problematisk overvekt


children-486968_1280

children-806380_1280

Overvektsproblematikk for barn og unge
Dette er et økende problem som er godt belyst i flere forskningsprosjekt.( WHO 2013) Våre erfaringer som ernæringsfysiolog, småbarnspedagog og samtaleterapeut er at dette ofte går igjen hos enkeltfamilier. Dvs. at vi ofte ser overvektsproblematikk også hos den voksne delen av familien. Vi i Dønn Sliten driver ikke med slanking! Vi hjelper den enkelte eller hele familier til en livsstilsendring som er gjennomførbar og gir en varig endring. Vi hjelper hele familien, selv om det i noen familier kun er ett eller flere av barn som lider av overvekt. Vi er opptatt av at vektreduksjon ikke skal oppleves som en straff og forsterke et negativt forhold til mat og til selvbilde. Vårt hovedfokus er å etablere gode og varige matvaner og at vektreduksjon oppleves som en bonus. Vi ønsker å belyse forholdet mellom handling og konsekvens. Når kostholdet endres og aktivitetsnivået økes i trygge og positive omgivelser, reduseres vekten automatisk og den overvektige vil oppleve følelsen av mestring. Vårt helsetilbud skjer alltid i samarbeid med ernæringsfysiolog og samtaleterapeut, og i dialog med fastlege. Kostholds- og livsstilsendring består av både kosthold, mental omstilling og bevegelse. Vi er opptatt av en varig endring gjennom en helhetlig tenkning der både tanker, følelser og kropp gjensidig påvirker hverandre både individuelt og innad i hele familien. Vi gir hver enkelt konkrete verktøy til å kunne lykkes. Ta kontakt her.

Referanse: www.helsenorge.no

Kontakt oss på post@donnsliten.no