Symptomer:

 • Trøtthet
 • Nedstemthet
 • Utmattethet
 • Kraftløshet
 • Hukommelsessvikt (korttid)
 • Energiløshet
 • Døsighet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Utilpasshet
 • Kjedsomhet
 • Mangel på motivasjon

Fatigue

Begrepet fatigue er latinsk, og oversettes ofte til norsk med utmattelse, svekkelse eller trøtthet.

Fatigue kan ramme mennesker ved flere sykdommer som for eksempel MS, kreft og hjerte-karsykdommer, men kan også oppstå i forbindelse med traumatiske opplevelser.

Fatigue er ingen diagnose, men en tilstand av utmattethet som kan oppleves forskjellig fra person til person. Felles for alle som opplever fatigue er at opplevelsen av utmattelsen er uforutsigbar, og det hjelper ikke å hvile eller sove. Den kan komme akutt og gi et behov for å legge seg ned der og da.

Fatigue har ikke noe med latskap å gjøre. Det er av uvurderlig betydning å bli lyttet til og trodd på, selv om tilstanden vanskelig kan påvises med objektive prøver og undersøkelser.

​​​​​​​Ut fra det vi vet i dag, er det mange spørsmål om fatigue det ikke er mulig å gi entydige svar på.

Kreftrelatert fatigue

Fatigue er velkjent hos folk som har eller har hatt kreft.  Man snakker om to former for fatigue;

Akutt fatigue kommer i forbindelse med og som en konskvens av behandling av sykdommen med for eksempel kjemoterapi eller stråling.

Kronisk fatigue kommer ofte etter behandlingen er ferdig, og noen opplever at utmattetheten kommer år etter behandlingavslutning. Varigheten kan variere fra 6 måneder til ett og et halvt år, og hos noen går den aldri over.

Mange fastleger – så vel som spesialister – har lite kunnskap om fatigue. Noen pasienter opplever at deres tilstand ikke blir forstått eller tatt helt på alvor.