Verktøy for slitne barn og foreldre

Mange barn og unge kommer til oss med både indre og ytre uro i forskjellig grad og av forskjellige årsaker. Ofte har de foreldre som selv er slitne og urolige av bekymringer for sine barn. Med andre ord, uro og bekymringer blir ofte det som får prege hverdagen.
Jeg opplever av og til at disse foreldrene kommer hit med dårlig samvittighet og med en følelse av å ikke strekke til eller de føler at de bare gjør tingene galt.

Hva kan vi i Dønn Sliten hjelpe til med?
Å innarbeide nye familierutiner kan være komplekst og kan ta tid.
Som terapeut bruker jeg ofte en tidslinje –  Hvordan var det i starten da vi var en ny familie og vi hadde noen visjoner og bilder av hvordan det skulle bli?
Hvor eller når skjedde det endringer på tidslinjen som har hatt innvirkning på ditt eller familiens liv? Hvordan er situasjonen i dag – ”her og nå”?

Hvordan kan vi sammen finne tilbake til visjonen, og hvordan skal vi klare å sette realistiske mål slik at vi sammen klarer å komme dit?
Så må vi sammen finne ut av hva vi skal ha fokus på og på hva som er lurt å gjøre.
Hva vi skal gjøre mere av og hva skal vi kanskje gjøre mindre av.
På denne måten vil vi bygge suksesser på tidslinja vår og gi opplevelsen av mestring en ”boost”. Små suksesser smaker da mye bedre enn gigantiske mageplask. Gjør de ikke?

VI vet gjennom forskning og også ved å bruke sunt bondevett at foreldres matvaner og livsvaner påvirker våre barn og unge og hvordan de velger å spise.
Vi i Dønn Sliten har lenge hevdet at ved å innføre et felles måltid der hele familien SKAL være samlet, og der tonen rundt måltidet skal være positiv, har en god innvirkning på familiesamholdet.(selvfølgelig vil det være unntak der en av familien ikke KAN være tilstede) men det skal ikke være regelen men unntaket.

Mange familier har det så travelt i hverdagen slik at når familien en sjelden gang møtes, skal foreldre benytte anledningen til å ”oppdra” barna. Ergo blir måltidet opplevd som sosialt negativt.
Et felles måltid kan legges både til frokost, middag eller som et kveldsmåltid, der man sammen kan oppsummere dagen, og samtidig få en rolig avslutning på en hektisk dag.

Når vi setter fokus og søkelys på livsvaner, hjemmerutiner og kosthold, finne vi ofte noen fellesnevnere , der kostholdet er det som først er lettest å gjøre noe med. Et godt kosthold vil også gjøre noe med hjemmerutinene i forhold til fellesmåltid, hva vi spiser, hva vi snakker om i familien. Et felles måltid skal være en trygg sosial arena der vi skal kunne snakke om dagens hendelser. Uten denne tryggheten er det vanskelig å bygge en trygg arena .
Et felles måltid tenker vi i Dønn Sliten skal være et sunt måltid som bygger kropp og sinn.

Hva skal til for å bli en familie som ”får det til”?

Tilbake til tidslinja vår; Var det ikke
nettopp det som var visjonen – å få det til?
Ingen av oss ønsker vel å være en familie som ikke får det til, gjør vi vel?
Hva tenker dere?
Jeg opplever ofte at når en familie omsider tør å be om hjelp er det ofte litt for sent. Vi skal liksom klare det selv, og fortsetter ofte med verktøy som ikke funker i situasjonen. Ofte er det lurt, og jeg tenker en styrke, å ta tak i utfordringene på et tidlig  stadium og søke hjelp og veiledning.
Gjør man det, er det lettere å forhindre at uhensiktsmessige mønstre får satt seg.

Dette har vi i Dønn Sliten mye erfaring med.
Ta gjerne kontakt med trygve@donnsliten.no

Hilsen Trygve