«Jeg skjønner ikke hva du sier»

Som terapeuter møter vi både voksne og unge som opplever seg selv som «feil». Det har de fått høre både fra kjente og fremmede uten ansikt. Feil i forhold til hva og til hvem?

Vi tenker at den største sosiale utfordringen for barn og ungdom, som dette innlegget skal handle om, er dobbelkommunikasjon og avvisning. På fagspråket snakker vi om å være å være kongruent. Det vil si at det er samsvar mellom det jeg sier og det jeg gjør. Inkongruens er når det ikke er samsvar mellom det som sies og gjøres. Hvem har ikke sett flyvertinnen med steinansiktet som takker for en hyggelig tur? Inkongruens fra en person som du kjenner og som kanskje står deg nær, kan skape utrygghet, forvirring og tvil om tilhørighet.

Som terapeuter opplever vi understrømmer i kommunikasjon mellom ungdom.  I dette innlegget definerer vi understrømmer som det vi voksne bare ser eller aner konturene av og ikke har tilgang til, fordi at dette skjer på de unges arena.

I terapirommet får vi innblikk i en underverden uten klare kjøreregler og der spennet mellom riktig og galt er lite. Vi opplever at størstedelen av kommunikasjonen ungdommene imellom foregår på nettet. Hvis det som kommuniseres her er det motsatte av det som kommuniseres når ungdom møtes ansikt til ansikt, så er det i dette feltet utryggheten kan oppstå.

Hvis meldinger ikke har minst en smiley er meldingen negativ. Å si at jeg er glad i deg med to hjerter er jo en hyggelig melding å få, men når det motsatte oppleves i det fysiske møtet, for eksempel i skolegården, der spillet styres av andre regler, skaper det frustrasjon og usikkerhet. «Her må jeg være på vakt hele tiden og passe på at jeg ikke sier eller gjør noe galt, fordi jeg ønsker å høre til». Ungdommer forteller at de føler seg maktesløse. De vet ikke hva de skal gjøre eller hvordan de skal være for å høre til.

Dobbelkommuniksajon er et maktmiddel når det brukes bevisst. Den kan gi og den kan nekte tilhørighet..

Vi i Dønn Sliten er  «de voksne» som hjelper ungdom til å se og forstå konsekvensen av dobbelkommunikasjon. Vi hjelper ungdom til å finne sin egen fasit i sine liv.