Hva skjer når jeg slutter å være hele meg?

Ja, hva skjer egentlig når jeg slutter å være hele meg, og når sluttet jeg egentlig å være hele meg?

Mennesker er sosiale dyr er det noe som heter. De fleste av oss fungerer dårlig alene over lang tid. I gestaltterapien snakker vi om det å være konfluent, som er det samme som å smelte sammen. Når vi opplever forelskelse så ønsker vi å være i ett med den vi er forelsket i. Hvis vi er så heldige å få barn, opplever vi, og da særlig mødrene, å smelte sammen med det lille barnet. Da er det deilig å være meg sammen med deg. Konfluens har en motpol. Som natt og dag er motpoler, så har konfluens en motpol vi kaller differensiering. Det vil si at jeg kan være hele meg sammen med deg. Jeg er meg og du er deg, i et trygt fellesskap med gjensidig respekt for hverandre.

Spørsmålet er hva som skjedde på veien der jeg sluttet å være hele meg sammen med deg.

Som terapeut opplever jeg at mennesker som er i forhold i oppløsning ofte ikke er hele seg.  Den som blir forlatt opplever ofte å miste fotfestet i en kortere eller lengre periode. En mann som gikk hos meg i en periode beskrev det som » å falle mot jorden med hodet ned og beine til værs, og ikke å være sikker på å lande på beine.» Han var ikke lengre hele seg uten sin kone. Han visste rett og slett ikke hvem han var alene.  Da er det viktig at jeg som terapeut kan være konfluent og vise forståelse i situasjonen. For meg blir det viktig å normalisere reaksjoner og følelser i en «unormal» situasjon.

I situasjoner eller livssituasjoner der vi opplever å miste kontrollen, være seg skilsmisse, alvorlig sykdom, å miste jobben, blir det ofte kaos. Noen blir desperate og viser sider ved seg selv verken de selv eller andre visste at de hadde. Noen blir ekstremt løsningsorienterte og på en måte klipper over strengen til følelseslivet, men andre kan bli helt overmannet av følelser og blir stående i en vanskelig og tung prosess.

Uansett så er det viktig å ha noen å kunne betro seg til, og da er ofte en profesjonell samtaleterapeut lurt å oppsøke. Her vil du få hjelp til selv å finne ut hva som er best for deg, til selv å finne dine mest hensiktsmessige verktøy for å komme videre i livet på veien mot å bli hele megigjen.

Vi i Dønn Sliten er opptatt av livskvalitet, at livet skal leves og ikke bare overleves. Sammen med deg støtter vi deg i prosessen mot å finne din fasit for hva som er bra for deg slik at du igjen opplever å være hele deg ? her og nå.