Omega 3 – ADHD

Et forskerteam ved Universitetet I Oslo har sett på rotters atferd med og uten inntak av omega 3. Resultatene viser en forbedring av ADHD-relatert oppførsel og hurtigere omsetninger av signalstoffer som dopamin og serotonin etter at de fikk tilførsel av omega 3.

I dag er ADHD kun diagnostisert gjennom å se på atferdsmønstre, mens den genetiske bakgrunnen for sykdommen forblir ukjent. Funnene som ble gjort under dette forsøket antyder at ADHD kan ha biologisk opprinnelse, og at inntak av omega 3 har innvirkning på symptomene.

Rottene som ble brukt i studien kalles SHR, spontant hypertensive rotter. Før puberteten har disse rottene symptomer som hyperaktivitet, dårlig konsentrasjonsevne og impulsivitet, som alle er kriterier som oppfyller ADHD diagnosen hos mennesker. Dyrene reagerer også på ADHD medisiner på samme måte som mennesker gjør, som gjør at SHR rotter egner seg til ADHD-relatert forskning.

En gruppe rottemødre fikk omega 3-tilførsel fra før de ble befruktet, videre i svangerskapet og mens de ammet. Barna fikk også omega 3 i fòret når de ble separert fra moren. Den andre gruppen mødre og rottebarn fikk vanlig fòr uten omega 3.

Forskerne begynte å analysere oppførselen til de to gruppene et par dager etter barna ble separert fra mødrene, og opplevde store forskjeller på belønningsdrevet og spontan atferd mellom barna som fikk tilførsel av omega 3 og de som ikke fikk det. Den belønningsdrevne atferden gikk ut på at rottene fikk tilgang til en vanndråpe hver gang de trykket på en knapp. ADHD-rotter uten omega 3 tilskuddene klarte ikke å konsentrere seg om å trykke på knappen. Derimot viste rottene som fikk omega 3 at de klarte å holde konsentrasjonen.

Overraskende nok var det kun hannrotter som viste forbedring i den belønningsdrevne atferden. For den spontane atferden så man derimot samme positive endring i hyperaktivitet hos kvinnelige og mannlige rotter med omega 3-tilførsel.

Forskerne så at omsetningen av dopamin og serotonin gikk mye raskere hos hanrottene som hadde fått omega-3 sammenlignet med de som ikke hadde det. Den samme effekten ble ikke oppnådd i hunnrottene.

Blant mennesker er det flere gutter enn jenter som får ADHD-symptomer. Ingen vet helt hvorfor det er slik, men forskerne mener at dette studiet kan vise til at biokjemiske forskjeller ligger til grunn, for eksempel virkningen av kjønnshormoner som østrogen og testosteron.

Les mer HER!